Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp

sapon1(1)
Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các thiết kế. Bộ nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác. Một thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu c...
Read More

10 Xu hướng thiết kế chính cho năm 2017

  10 Xu hướng thiết kế chính cho năm 2017 (Và Làm thế nào để tận dụng chúng) Các ứng dụng như chúng ta biết chúng sẽ biến mất. Sang trọng sẽ chảy xuống cho công chúng. VR sẽ đi chính. Đây chỉ là một vài trong số những xu hướng thiết kế và công nghệ lớn đang hình thành nên thế giới vào năm 2017. Các xu hướng mà chúng tôi đã xác định được tập trung vào các vấn đề mà chúng ...
Read More