Thiết kế hồ sơ năng lực công ty F.D.C

Thiết kế hồ sơ năng lực công ty F.D.C
Thiết kế hồ sơ năng lực công ty F.D.C Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Địa Ốc F.D.C được thành lập từ tháng 10 năm 2003, với mục tiêu chiến lược là phát triển bền vững trong tương lai và đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty  F.D.C phấn đấu phát triển thành một công ty mạnh và chuyên nghiệp trên thị trường xây dựng, đầu tư và địa ốc của Việt Nam. Sự ra đời ...
Read More